Dalším cílem je také upozornit na plýtvání potravinami. Během soboty bylo možné nákupem trvanlivých potravin a drogerie do sbírky přispět. Je celorepublikově organizována Českou federací potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR a klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.

„My jsme letos poprvé sbírku zastřešovali v obchodě Globus v Ústí nad Labem. Byla to pro nás nová zkušenost, a to nejen změnou obchodu, kde jsme sbírku realizovali, ale letos poprvé od roku 2016 jsme neměli dobrovolníky z řad studentů oproti předchozím rokům. Letos jsme si museli vystačit s vlastními silami, a tak sedm našich pracovníků volnou sobotu věnovalo právě této akci. Takže jsme nakonec bez dobrovolníků nebyli,“ popisuje Barbora Bočková, ředitelka organizace.

„Na sbírce jsem se poprvé účastnila jako dobrovolník, ne jako dárce. Velmi mne překvapilo, kolik lidí nám přispělo, zajímalo se o to, kde potraviny budou pomáhat, co jsme za organizaci a komu pomáháme během roku. Je až neskutečné, že nám lidé darovali přes tunu potravin a drogerie. Díky tomu budeme moci v následujících měsících pomáhat lidem v nouzi v podobě potravinových balíčků, které z pevně danými pravidly distribuujeme mezi naše klienty, kterými jsou matky samoživitelky, osamocení senioři, nízkopříjmové rodiny či osoby bez přístřeší“, doplňuje Bc. Michaela Žáková, letošní dobrovolnice a vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina. „Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří Sbírku potravin podpořili, a to nejen organizátorům a obchodu, ale také všem dárcům za vlnu solidarity a našim dobrovolníkům, bez kterých bychom sbírku realizovat nemohli“, uzavírá ředitelka organizace Květina. 

 Barbora Vernerová