Teplický klub organizuje pomoc potřebným a zaměřuje svou činnost na děti a seniory a na zrakově postižené. Dlouhodobým projektem je Lví očko spočívající v měření parametrů zraku u předškolních dětí. Včasné zachycení odchylky od normy totiž může předejít potřebě nosit brýle či podstoupit operaci očí. Ve spolupráci s odborníky byly za posledních deset takto zkontrolovány tisíce dětí v okrese Teplice a stovky rodičů dostaly doporučení, jak postupovat.

LC Teplice spolupracuje s řadou organizací, které mají podobné cíle. Jde např. o Arkadii Teplice, Salesiánské středisko Štěpána Trochty, Domov důchodců Bystřany, Rotary club atd. Vedle přímé osobní pomoci na společných akcích lioni finančně podporují hendikepované či lidi postižené živelní katastrofou nebo válkou. Klub např. poslal tisíce eur obětem zemětřesení v Turecku či nově na Slovensku a také podpořil ukrajinské válečné uprchlíky.

A kde na tu podporu lioni berou? Část dávají ze své kapsy formu členských příspěvků a něco si vydělají při svých akcích. Z tohoto hlediska jsou daleko nejvýznamnější lionské Vánoční trhy na Zámeckém náměstí v Teplicích. Lioni tam vždy  prodávají svařené víno a právě výtěžek z toho prodeje je významným příjmem na účet „humanita“, jak lioni pojmenovali konto, z nějž přispívají potřebným.

Zdeněk Bergman, Lions Club Teplice