Dětské domovy se tomu také nevyhnuly. Denně bojují za ochranu svých dětí, tet a strejdů, mezitím co se jim snaží stále nabídnout pocit bezpečí a domova. Jinak na tom není ani Dětský domov Tuchlov. Myslím si, že všichni bojujeme. Jsme malí bojovníci s velkými srdci. Možná stále plně nerozumíme nástrahám perného života za bránou domova, ale už víme, že rodina je dobrý základ. Ta je právě v největším rozkvětu, neboť díky karanténě máme možnost trávit více času doma. Pilovat naše vztahy, odhalit nesrovnalosti a jít vstříc lepším dnům společně. Každá výzva je nový schod vzhůru. Teď se to může zdát, že se nacházíme na jezdícím pásu jedoucím v opačném směru, ale naše pevná vůle a trpělivost je v tomto ohledu rychlejší a vytrvalejší.

Když jsem se zeptal dětí, co jim vzal a přinesl Covid19, dostaly se mi podobné odpovědi, se kterými by souhlasily i děti mimo dětský domov. Ostatně to potvrzuje fakt, že nejsme od sebe zas tak odlišní. Covid19 dětem vzal možnost vidět se s kamarády, chodit na společné výlety, dávat si řízek s kroketami v restauracích a blbnout na skákacím hradě na poutích. Na druhou stranu jim to dalo možnost se trochu vyspat před školou, upevnit si vztahy s kamarády na domově, naučit se pracovat s počítači a online programy. Rozhodně se nedá říci, že je to dobrý výměnný obchod, protože náš neviditelný nepřítel si odnáší hodně obětí a nejhorší na tom je, že v absolutní tichosti a nevědomosti. Člověk je pak bombardovaný tlaky ze všech stran, protože činit „správná“ rozhodnutí je těžší než kdy jindy.

Ale nemá cenu strkat hlavu do písku. Bude to dobrý! Musíme se pokusit brát vše s nadhledem. Kráčet s hlavou vzhůru a doufat v lepší budoucnost. Ostatně vše zlé jednou pomine a jediná dobře osvědčená přísada je čas. Musíme doufat, že neviditelný nepřítel zmizne už nadobro, děti budou vesele chodit do školy se spolužáky po jejich boku, budou se těšit na domácí sekanou od babičky a na ten úžasný výlet do aquaparku. Až toto všechno skončí, budeme silnější. Protože my, malí bojovníci, to po boku s vámi nevzdáme!

Tomáš Dandáš, cvičný byt Dědstý domov Tuchlov