Studenti si losují číslo otázky z příslušných odborných předmětů. Průmyslováci např. z předmětů: strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, ICT. Zájemci mohou složit ústní zkoušku také z jazyka českého, anglického nebo německého.  Na Hotelové škole svůj um a  znalosti prokazovali cukrářky, kuchaři, číšníci a servírky. Všem studentům přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky a úspěšné vykročení do dospělého života, ať už budete pracovat nebo studovat VŠ.

Jana Vachoušková