Město Hrob s přibližně dvěma tisíci obyvateli leží na úpatí Krušných hor v okrese Teplice (10 km severozápadně od Teplic a asi 10 km od Duchcova). Součástí města jsou bývalé obce Mlýny, Verneřice a Křižanov. Z krajinářského hlediska působí dominantně nad městem hory Stropník, Bouřňák a Pramenáč, pod ním pak vodní plochy, jezera Otakar a Barbora.

V Hrobě v roce 2018 již bylo málo dostupné bydlení s regulovaným nájmem či jakkoliv jinak poníženým nájemným, které by si osoby v bytové nouzi mohly dovolit. Poptávka po něm se přitom neustále zvyšovala. Z tohoto důvodu začalo vedení města podnikat první kroky k vybudování sociálního bydlení pro občany v nepříznivé životní situaci. K tomuto záměru se výtečně hodil objekt ve vlastnictví města, který byl částečně využíván pro bydlení, ale byl již ve velmi špatném technickém stavu a pro další obývání bez rekonstrukce byl nevhodný.

Slovy místostarosty obce, pana Karla Hirsche: „Projekt byl připravován s tím, že bydlení hraje klíčovou úlohu nejen v psychickém zdraví člověka, ale i v posilování sociální soudržnosti. Naším cílem proto je nabídnout sociální bydlení těm, kteří ho doopravdy potřebují, a zároveň nabídnout pomoc sociální služby.“ „Připravený projekt by měl pomoci nejen lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří v současnosti často končí na předražených a nedůstojných ubytovnách, ale i všem, kterým hrozí z jakéhokoliv důvodu ztráta bydlení. Prioritou ze strany města v tuto chvíli je zajistit bydlení osobám v bytové nouzi, které se dostali do svízelné situace, z níž bez cizí pomoci již není cesty zpět,“ doplňuje Jiří Fürst, starosta města.

Bytový dům má tři nadzemní bytová podlaží, je částečně podsklepený a najdeme v něm i půdní prostor. Výsledkem projektu Hrob – Rekonstrukce bytového domu je vznik dvou malometrážních bytových jednotek v každém patře budovy, tedy dohromady šesti bytů. Rekonstrukce bytů vychází z původních dispozic objektu, jedná se o dispozice 1+1 (příp. 1+kk přízemí).

„Cílem sociálního bydlení je předcházet sociálnímu vyloučení a řešit finanční problémy spojené s nedostatkem bytového fondu obcí a problémy s předražením na realitním trhu. V současné době je možné obdobné projekty financovat z tzv. Státního fondu podpory investic, v dalších letech bude sociální bydlení opět tématem Integrovaného regionálního operačního programu 2021+,“ dodává Lucie Dušková, která připravila úspěšnou žádost o dotaci a projekt v době jeho realizace administrovala.

Město Hrob