Projekt byl nazván Dorozumíme se v Evropě. Od května do listopadu tohoto roku celkem osm učitelek z „Metelkárny“ vyjelo na dvoutýdenní zájezdy na Maltu a do Velké Británie. V místních jazykových školách absolvovaly nejen povinné kurzy, ale také měly možnost zúčastnit se výletů do oblíbených míst. V současné době se učitelky snaží o plnění hlavních cílů celého projektu a ve spolupráci s dalšími kolegy vytváří minilekce CLIL, které implementují do výuky různých předmětů především na 1. stupni. Potěšující je, že žáky tato svým způsobem nenápadná metoda výuky a procvičování angličtiny velmi baví a někdy i přichází se svými nápady a podněty, kde se dá angličtina také zapojit. Vyučující anglického jazyka zase ve svých hodinách ověřují nové metody a formy práce, se kterými se seznámili na metodologických kurzech ve Velké Británii. Závěrem našeho snažení bude vytvoření elektronických sborníků minilekcí CLIL, metodických postupů práce v hodinách anglického jazyka a slovníčku slov a frází z moderní angličtiny. Všechny tyto materiály budou k dispozici dalším pedagogům.

ZŠ Metelkovo nám. Teplice