Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory a vybavení MŠ. Viděli nově vybudovanou učebnu s interaktivní tabulí a zúčastnili se ukázky výuky s využitím moderní didaktické techniky. V rámci prohlídky mohli nahlédnout do kronik školy a fotoalb. Mnozí z návštěvníků mohli porovnat prostory školy „jejich časů“ s tím, kde probíhá současná výuka. Všechny mile překvapila výstava dobových hraček a pomůcek.

Budoucí žáci si pohráli ve třídách a hernách. Na školní zahradě měli nachystány soutěže, herní prvky či dopravní hřiště. Pro každého bylo připraveno malé pohoštění a možnost posezení u táboráku. Zpestřením byla hudební, taneční a dramatická vystoupení dětí z MŠ.

Celý den byl pro nás a věříme, že i pro všechny návštěvníky, příjemně stráveným časem. Bylo milé poslechnout si výklad pamětníků nad fotkami a vidět úsměv na jejich tvářích. Pozvání k účasti na výročí 60 let od otevření Mateřské školy Jaselská přijali představitelé města, vedoucí odboru školství PhDr. Bc. Martina Houdková, Václava Černá a Lenka Nádvorníková. Dle kladných reakcí a pěkných vzkazů v kronice, se den otevřených dveří vydařil. Děkujeme všem, kdo si našli chvilku a přišli se k nám podívat.

Kolektiv MŠ Jaselská Teplice

Fotogalerie: Mateřská škola Jaselská Teplice oslavila 60. výročí od zahájení svého provozu