Výstava jejíž zapůjčení Muzeu města Duchcova iniciovala historička Lužickosrbského institutu v Budyšíně (Bautzen) Dr. Jana Piňosová je v mnoha ohledech unikátní. Příprava této výstavy, kterou zajišťovalo Lužickosrbské muzeum v Budyšíně byla velice náročná, bylo prostudováno 40 archivních institucí od Prahy až po Washington, z nich bylo vybráno množství dosud málo známých dokumentů – letáků, fotografií, karikatur i politických plakátů. Výstava, která byla k vidění až do 28. května 2021 v pořádající instituci – Lužickosrbském muzeu v Budyšíně se následně vydala na cestu po různých místech v Lužici, Sasku, Braniborsku, Čechách a Polsku. Duchcov je jedním ze čtyř míst v Čechách, kde je možno tuto mimořádnou výstavu zhlédnout. Výstava se podrobně věnuje lužickosrbské otázce po roce 1918, kdy se Lužičtí Srbové snažili dosáhnout větší míry národní a kulturní autonomie, když jim nebylo dopřáno dosáhnout samostatnosti politické. Lužičtí Srbové by měli být předmětem našeho zájmu jakožto (vedle Slováků) Čechům nejbližší slovanský národ, jehož sama existence je v důsledku hnědouhelné těžby a dalších nepříznivých okolností momentálně ohrožena.

Teplice vítaly nové občánky.
PODÍVEJTE SE: Teplice vítaly nové občánky, slavnostní setkání se vydařilo

Odhlížeje od skutečnosti, že přímo Duchcovsko je od věků s Lužickými Srby spojeno: počínaje osobou duchcovského poddaného z Loučné Krawata žijícího v 17. století, který podle nových výzkumů mohl být jedním z inspiračních zdrojů pro lužickosrbského „čarodějova učně“ Krabata, známého u nás díky vynikajícímu animovanému filmu Karla Zemana a konče osobností oseckého cisterciáka a významného lužickosrbského spisovatele Romualda Domašky (1869-1945). Výstava má texty v hornolužičtině a v němčině, k dispozici je také český průvodní text a proběhne od července do září v kostele Církve československé husitské. Vstup na ní je zdarma. Realizaci putovní výstavy podpořilo Ministerstvo pro vědu, výzkum a kulturu spolkové země Braniborsko, Saská zemská vláda, Česko-německý fond budoucnosti a Nadace pro lužickosrbský národ, která každoročně dostává dotace z daňových příjmů na základě rozpočtů schválených Spolkovým sněmem, Braniborským zemským sněmem a Saským zemským sněmem. Výstavu můžete navštívit v kostele Církve československé husitské v Duchcově od 8.července do 28.září 2022, od úterý do neděle, od 11,00 do 15,00 hodin. Vstup zdarma.

Anna Šejvlová, vedoucí Muzea města Duchcova