Co jsme slíbili, to jsme splnili. Od 11. 12. 2020 si můžete zakoupit česko-německou publikaci, která vás seznámí se snahou Sekce pro výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov vytvořit v letech 1932-1938 z města jedno z center německočeského umění meziválečného Československa. V 10 kapitolách přináší pohled na výstavní, akviziční i vzdělávací činnost Sekce.  Na 160 stranách se toto přibližuje v širších kulturních i společenských souvislostech a text je doplněn 157 reprodukcemi uměleckých děl, archivních dokumentů a také pohlednic a fotografií z ulic tehdejších Teplic. Muzejně galerijní grafická úprava navozuje atmosféru časů minulých a snaží se upozornit na specifikum sbírek teplického muzea. Kniha odhaluje další neznámý pohled na teplickou historii a určitě se nabízí jako poutavý vánoční dárek. V muzeu můžete katalog koupit za 299 korun. 

Vlasta Tichá