Představení trenažerů proběhlo v místní tělocvičně i s praktickou ukázkou profesionálních sportovců a rovněž za účasti zástupců zřizovatele škol Magistrátu města Teplice. Jmenovitě bychom rádi poděkovali náměstku primátora panu Bc. Jiřímu Štáblovi, vedoucí školního odboru paní PhDr. et Bc. Martině Houdkové a panu Bc. Robinovi Röhrichovi, odborníku a referentu mediální komunikace a propagace města.

Hlavním cílem tohoto projektu Česko vesluje je zábavnou a aktivní formou podporovat u dětí a mládeže sport, posilovat rozvoj osobnosti i sportovního ducha, pozitivně motivovat školy k moderní náplni v hodinách tělocviku a rovněž podporovat v hledání talentů, kteří by mohli v budoucnu úspěšně reprezentovat Českou republiku a stát se olympijskými vítězi.

Nová detektivka teplické spisovatelky Veroniky Černucké nese název Tři kroky od pekla.
Nová detektivka teplické spisovatelky Černucké nese název Tři kroky od pekla

Žákům všech tříd byla poskytnuta ukázková hodina, kdy se spolu s proškolenou instruktorkou paní Jitkou Tollarovou, koordinátorkou Školní ligy Česko vesluje, seznámili s tímto sportem, známými osobnostmi tohoto sportu a po instruktáži si žáci sami veslování vyzkoušeli. Nejdříve jako jednotlivci, později se žáci rozdělili do týmů a závodili mezi sebou. Všem žákům se náplň této hodiny velice líbila a vykouzlila jim úsměvy na tváři. Vedení školy velice děkuje za tuto příležitost, jež nám byla poskytnuta a těšíme se na další zajímavé projekty pro naše žáky.

PaedDr. Miluše Havlová, DiS.

Mgr. Markéta Šťástková

Mgr. Jan Horák

Na Švabince se veslovalo, žáci  si hodinu sportování užili.Na Švabince se veslovalo, žáci si hodinu sportování užili.Zdroj: Archiv ZŠ Maxe Švabinského