Ta si za deset let své existence získala výbornou pozici mezi širokou hudební veřejností a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Teplické flautohry jsou určeny mladým amatérským hráčům na zobcovou flétnu, ve velké většině žákům ZUŠ a dalších škol s hudebním zaměřením. Tito mohou soutěžit nejen jako sólisté, ale též v různých komorních uskupeních, ať už se jedná o soubory zobcových fléten, či o kombinaci s jinými nástroji. Je velmi potěšující, že řada z nich se do Teplic vrací opakovaně. Účastníci přehlídky velmi kladně hodnotí odbornou porotu, která bývá složena z renomovaných flétnistů z různých zemí. Velké oblibě se také těší doprovodné akce, které Teplické flautohry provázejí (zábavné workshopy, fotokoutek, koncerty profesionálních flétnistů a další). Avšak nelze opomenout především atmosféru, kterou organizátoři společně s návštěvníky dokáží na konzervatoři v Teplicích během přehlídky vytvořit.

Díky partnerům a sponzorům získávají účastníci každý rok zajímavé ceny, které jim mnohdy napomáhají k dalšímu hudebnímu rozvoji. I letošní ročník se opět bude konat za podpory Statutárního města Teplice a jeho primátor Bc. Hynek Hanza celou akci zaštítí. Mezi partnery Teplických flautoher patřili v minulých letech Český porcelán Dubí, lázně Teplice, autoři publikací o rodině Flétničkových a chráněné dílny Arkadie.

Je samozřejmé, že letošní ročník bude mít kvůli epidemiologické situaci některá omezení. Dlouho jsme váhali, zda vůbec Teplické flautohry uskutečnit. Nakonec jsme rádi, že v době, kdy se většina podobných akcí odehrává v online prostředí, naše přehlídka se uskuteční prezenčně. Je pro nás radostí zažít opět setkání s mladými flétnisty a vychutnat si jejich krásná hudební vystoupení!

Ilona Veselovská, Konzervatoř Teplice