Vydařila se nám další dobrá věc, která podporuje v dětech lásku k přírodě a vztah k lidské práci. Poté se žáci II. stupně zapojili do celostátní akce „Úklid s Barbie“. Cílem této akce bylo uklidit celý areál a okolí školy.

Učitelé 2. stupně, ZŠ Na Stínadlech Teplice