Po prezentaci a slavnostním zahájení už byly na startu nastoupeny nejmladší děti, aby vyběhly na připravenou trať dlouhou 2,3 km. V této kategorii nás reprezentovala Klárka, tréma byla veliká, ale start zvládla na jedničku s hvězdičkou. Jen se za ní zaprášilo.

Následovali přihlášení závodníci z dalších kategorií, na které čekal 4,6 kilometrový běh. Na startu už byla připravena naše teta Jana s Kubou. Všichni jsme jim moc fandili a povzbuzovali, zejména když už dobíhali do tolik očekávaného cíle.

Běh měl i svoji nezávodní část, které se mohl zúčastnit každý, kdo už se na běh z jakéhokoliv důvodu necítil, ale chtěl také přispět na dobrou věc. ,,Běžci“ mohli připravený tříkilometrový úsek městem jít volným tempem, vzít si s sebou i čtyřnohého přítele nebo kočárek. I v této kategorii jsme měli své zastoupení. Na startu byla připravená Janička s nejmladším členem rodinky, Vojtíškem. Povzbuzování a fandění nechybělo, bylo slyšet snad celou Krupkou. Naše psí babička Kellinka a dědoušek Ogárek raději zůstali na domově. Měli důležitější úkol, ohlídat náš domov.

Z akce Jarmark plný chutí a vůní.
Na Jarmarku chutí v Teplicích si to děti z Dětského domova Tuchlov užily

Účastníci sobotní akce si měli možnost v rámci připraveného doprovodného programu vyzkoušet své znalosti a ověřit si, jestli by zvládli poskytnout první pomoc a masáží srdce zachránit život. Ukázky práce a techniky dobrovolných hasičů a městské policie zaujaly všechny naše děti.

Po doprovodném programu následovalo slavnostní vyhlášení vítězů. Při akci se vybralo 43 tisíc korun na vybavení pokoje paliativní péče oddělení následné péče v nemocnici. A to je skvělé.

Pěkné slunečné počasí bylo příjemným bonusem teď už tradičního Charitativního běhu Krupkou pro dobrou věc. I příští rok se zúčastníme a rádi pomůžeme tam, kde je to potřeba.

Kolektiv DD Tuchlov