Cílem bylo získávání nových zkušeností a přehledu o programech i metodách výuky v německé škole. Vyučující navštěvovaly vyučovací hodiny a také diskutovaly s kolegy příslušných aprobací. Po návratu začaly začleňovat nově nabyté poznatky z výuky cizích jazyků, společenských věd a výtvarné výchovy do vzdělávání na teplickém gymnáziu.

Navázaly tak na předchozí výměnné pobyty studentů i učitelů a věří v další pokračování spolupráce mezi partnerskými školami.

Mgr. Veronika Růžičková