Během pátečního dopoledne dne 15. listopadu se tak žáci ocitli na společném cvičení, které bylo pro všechny velkou legrací bez ohledu na to, zda jsme ho nazvali Sokolským sletem, nebo Spartakiádou, a poté se mohli vydat plnit Odznak zdatnosti.

Několik stanovišť se věnovalo dalším dovednostem, které byly společné jak Pionýrů, tak Skautům, a žáci si tak mohli vyzkoušet základní uzly, šifry a další zálesácké dovednosti.

Faktické znalosti z období před a po revoluci si žáci prověřili v AZ-kvízu, při skládání geometrických puzzle a na stanovištích věnovaných úspěchům československé a české kinematografii a změnám na politické mapě.

ZŠ Maxe Švabinského v Teplicích vzpomínala na listopadové události roku 1989
Žáci Švabinky probírali revoluci, třídou zněl Karel Kryl

Velmi zajímavé bylo stanoviště, kde děti nakupovali základní potraviny za tehdejší a dnešní ceny a srovnávali, co si mohl zákazník koupit tehdy a dnes.

Nechyběly ani tvůrčí koutky, kde se vyráběly nápadité záložky do knížek, symbolické klíče v barvách trikolory a drobné výrobky ze sametu.
Největší atrakcí byl vůz VB, který si žáci mohli prohlédnout, poslechnout si nezaměnitelný zvuk houkačky a v závěru museli uposlechnout pokyn uniformovaného příslušníka – pana školníka „Rozejděte se!“

Žáci sami hodnotili projektové dopoledne velmi pozitivně, ocenili zejména velkou pestrost stanovišť, kde si mohl každý najít to, co ho zajímá.

Lucie Masárová,
zástupkyně ředitelky ZŠ Novosedlice