Vede šest kilometrů a prochází místem, kde dříve stávaly vesnice, ale musely ustoupit těžbě. Řadu let sem mířila skrývka z nedalekých dolů. Silnice je určená pouze pro osobní automobily, kamionová doprava tudy neprojede. Podívejte se, jak se tento prostor po těžbě a rekultivaci proměnil. Podél silnice vede stezka pro cyklisty.

Andera Málková