Varhany od pražské varhanářské firmy pak můžeme nalézt v Českém Krumlově, v kostele sv. Víta. Zvuk našich varhan přitahuje i dnes mnoho posluchačů, a to i přes to, že nutně potřebují kompletně zrestaurovat. Pro tento nástroj komponoval Miloš Bok svou Missu solemnis, která byla i v Bohosudově natočena. Péče o kulturní a společenské dění v bazilice Panny Marie Sedmibolestné a oprava varhan je občanskou iniciativou nově vzniklého Spolku pro záchranu bohosudovských varhan. Spolek vznikl teprve nedávno. Ale již nyní úzce spolupracujeme s Biskupským gymnáziem, Základní školou a Mateřskou školou Bohosudov, ŘKF Bohosudov či se sborem Pramínek z Teplic.

Základní školu Za Chlumem navštívil premiér s ministrem školství.
Základní školu Za Chlumem navštívil premiér s ministrem školství

Co se děje s varhanami nyní? V nejbližší době započne aktuální průzkum jejich stavu nutný pro zpracování restaurátorského záměru a zjištění finanční náročnosti a rozfázování jejich oprav. V současné době připravujeme k realizaci různé kulturní akce. Přispět na opravu nástroje může každý skrze transparentní účet u Raiffeisen banky: 5028890001/5500.

Lenka Doubková, Jiří Breu