„Nový ovocný sad kromě zkrášlení lokality jistě povede ke zlepšení mikroklimatu. Zajistí ochlazování okolí a zlepší se kvalita ovzduší. Podpoří i místní biodiverzitu a také včelaře. Ovocné stromy jsou takzvaně medonosné a poskytují včelám a jinému opylujícímu hmyzu dostatek zdrojů pro výživu a případně i tvorbu medu. Navíc naší snahou je obnovit tradici ovocných stromů na veřejném prostranství. Rozumí se, že až začne sad rodit, budou plody k dispozici místním občanům. Ovoce bude určitě lákat děti, které zde mají své hřiště. Jsme proto rádi, že jsme se žádostí o grant u Nadace ČEZ uspěli,“ říká starosta Tomáš Sváda.

Grant Stromy Nadace ČEZ, který letos vstoupil do dvanáctého roku své existence, podpořil výsadbu více než 115 000 stromů a dalších dřevin za více než 70 milionů korun. Obě čísla již pochopitelně opět narůstají, neboť již proběhla jarní a právě probíhá podzimní výsadba. Zájem o grant Stromy je stále veliký – samosprávy, ale třeba i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace, jako jsou třeba hasiči, mohou na výsadbu zeleně získat až 150 000 korun.

„V přijatých žádostech sice dál převažují aleje a stromořadí, nicméně čím dál častěji se objevují i další nápady. Například zastiňování venkovních sportovišť či koupališť, zakládání arboret a právě i nových sadů, jako například teď v Košťanech na Teplicku,“ uzavírá Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy