Velký úspěch slavili žáci OA Teplice ve Znojmě na celostátní soutěži z účetnictví Má dáti dal. Za teplickou  školu se do TOP stovky kvalifikovali Danill Greg Komendant (4.A) a Alena Schillerová (4.B). Žáci předvedli své praktické i teoretické dovednosti v několika oblastech účetnictví.

Získali nové zkušenosti a dle jejich vyjádření i větší jistotu k maturitní zkoušce. Velká gratulace směřuje oběma soutěžícím za skvělé 1. místo mezi přihlášenými školami ze SČ a celkové 24. místo v ČR.

Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří nejen našim soutěžícím, ale také učitelce účetnictví  Zdeňce Kovácsové, která naše žáky na soutěž skvěle připravila a učitelce odborných předmětů Miroslavě Přibylové za dvoudenní doprovod do Znojma.

Jana Vachoušková