Prestižní částí oslav pak bude setkání vedení školy a učitelů se zástupci Ústeckého kraje, Teplic, ostatních škol a s významnými osobnostmi, jež se podílely na rozvoji školy.

Vás absolventy a Vaše rodiče, bývalé učitele, lázeňské hosty, všechny Tepličany i další zveme zejména na sobotu 1. října, kdy bude škola otevřena pro veřejnost. Můžete si prohlédnout budovu,

seznámit se s historií i současností školy, podívat se na některá z vystoupení, ať už hudebních, tanečních, nebo na módní přehlídku modelů ze 30. let minulého století. Poté vás jistě naláká jedna ze tří stylových kavárniček, kde se můžete občerstvit.

Tato pozvánka na oslavy 100 let od založení školy je určena vám, milí návštěvníci. Ale určitě by se oslav zúčastnili i další učitelé a absolventi školy, kteří již nejsou mezi námi. Takových významných osobností měla škola mnoho a sluší se alespoň některé v souvislosti s oslavami připomenout.

Hájský Kohout 2022.
18. ročník Hájského Kohouta se vydařil. Kapela Lunetic zazpívala své hity

Jde například o manžele Jankovcovi, kteří zde učili od r. 1924. V době okupace spolupracovali s odbojovou skupinou. Wolfgang Jankovec byl za odboj popraven r. 1944 v Berlíně. Na jeho památku byla pojmenována ulice v Trnovanech. Ludmila Jankovcová po r. 1945 působila jako náměstkyně předsedy vlády.

Profesorka Adéla Eisnerová, vyučující moderní filologie, zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.

Profesor Josef Kepka byl na začátku války přesunut na Obchodní školu v Budyni n/O. Za protektorátu zachránil mnoho mladých lidí před totálním nasazením. V padesátých letech byl obviněn za boj proti socializaci venkova a odsouzen k trestu smrti a v roce 1952 popraven.

Vážíme si také významných studentů naší školy. Určitě jím je generálporučík František Fajtl – slavný letec – stíhač RAF, bývalý velitel 313. čsl. stíhací perutě, 122. britské stíhací perutě a 1. leteckého pluku Zvolenský v SSSR. Ve své knize Sestřelen jmenuje naši školu, kde studoval, vzpomíná na své profesory, např. profesora Jankovce, který jej naučil anglický jazyk tak dokonale, že neměl žádné potíže ve svém působení v Anglii. Zmiňuje se také o svých spolužácích a kamarádech – letcích RAF Antonínu Zimmerovi a nadporučíku Pavlu Kohn-Kubínovi, kteří zahynuli v bojových akcích 2. světové války.

Absolventem OA Teplice byl také inženýr Karel Hladeček, bojovník proti nacismu, pedagog a ekonom, který byl popraven v roce 1944. Na naší škole studoval i Antonín Sochor, velitel samopalnické roty

1. čsl. armádního sboru, hrdina bojů na východní frontě, nositel řady vyznamenání.

Park u duchcovské Barbory dostal nový kabát.
FOTO: Park u duchcovské Barbory dostal nový kabát

Připomínáme si tyto významné hrdiny, protože si zaslouží naši úctu. Z naší školy ale vyšlo i mnoho současných známých a úspěšných osobností, ať už v oboru bankovnictví, politiky, řízení firem, kultury, sportu a my budeme velice rádi, když se na nás a na naši školu přijdou podívat.

--------------------------------------------------------------------------

Z HISTORIE OBCHODNÍ AKADEMIE 

Je to k neuvěření, ale naše Obchodní akademie v Teplicích bude na konci září slavit kulatých 100 let.

Je to úctyhodný věk, ale ke staré dámě se škola rozhodně přirovnat nedá.

Začátky byly těžké a ani další léta nebyla jednoduchá, vždy v důsledku měnících se politických a hospodářských poměrů, 2. světové války i situace po Únoru 1948. „Stoletá dáma“ je tu dodnes a stále plní svou úlohu, tedy připravovat studenty pro působení v oblasti ekonomiky.

Pojďme si nyní připomenout, jak to tehdy před těmi sty léty začalo. Budova dnešní obchodní akademie se nachází na výšině zvané dříve Špičatý kopec, později Mont de Ligne. Na vrcholu stával původně tzv. čajový salónek (zbourán r. 1813), později se zde objevila vyhlídková restaurace.

Po srovnání kopce tady byla postavena r. 1874 budova určená pro německé gymnázium. Podle návrhu teplického architekta Davida Ferbera školu postavil Adolf Siegmund, který se podílel i na výstavbě např. teplické radnice, městské knihovny, Jubilejní (dnes Kolostůjovy) kašny nebo Císařských lázní. Stavba představuje novorenesanční sloh, a právě proto se jí dodnes říká „zámeček“.

Samotná obchodní akademie vznikla až r. 1922, a to především snahou zdejšího českého obyvatelstva mít po vzniku republiky vlastní odborné obchodní školství. Zřízení školy bylo svěřeno Ústřední matici školské. Ta pro školu pořídila vilu Johanna v dnešní Českobratrské ulici, následně se škola stěhovala do budovy Nových lázní, pak do německé dívčí školy v Alejní ulici. Odborný ústav však potřeboval vlastní budovu, a tou se stala r. 1925 dvě patra v nově budované škole v Trnovanech, nazvané po dr. Jindřichu Metelkovi, „bojovníku“ za české školství na severu Čech.

V roce 1938 – v souvislosti s blížící se 2. světovou válkou – byla škola evakuována do Loun a připojena k lounské akademii. Ta r. 1944 zanikla a nižší dvouletá obchodní škola přesídlila do Budyně nad Ohří.

Po válce v r. 1945 se sídlem obchodní akademie stala budova dnešního teplického gymnázia v Zelené ulici. Škola vystřídala ještě budovu na Masarykově třídě (dnešní DDM), až byla přestěhována do budovy původně německého gymnázia v Havlíčkových sadech – tedy do „zámečku“. A od té doby již objekt patří výhradně ekonomům. Po roce 1989 získala střední ekonomická škola opět svůj tradiční název – obchodní akademie.

Od roku 2011 se obchodní akademie stala součástí páteřní školy Ústeckého kraje pod názvem Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích.

V létě 2017 začala pod dohledem památkářů náročná rekonstrukce školy, při níž byla opravena střecha a věž, obnovena fasáda, vyměněna okna a historické prvky. Celá rekonstrukce stála 30 miliónů korun.

„Stará dáma“ už je zase v novém krásném kabátě. Je úžasnou dominantou města, ozdobou parku, obdivována nejen Tepličany, ale i lázeňskými hosty.

Nakonec – přijďte se sami přesvědčit na oslavu jedinečných 100. narozenin „zámečku“ poslední víkend v září. Budeme se těšit.

 Mgr. Ivana Mašková, učitelka, Obchodní akademie Teplice