V průběhu projektu se děti seznámily s tradicemi upalování čarodějnic a důvodem zapalování ohňů, o historii Valpuržiny noci, která sahá až do dávných časů, kdy lidé i na našem území slavili keltské svátky.

Dozvěděly se, že podle tradic se pálily ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všehonečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň jim dodat ochranu proobdobí nadcházející. Po splněné práci si opekly buřtíky na ohni na školní zahradě. Byl to krásný den i díky počasí, které se povedlo.

Mgr. Petra Soukupová