Česko-německé setkání začalo slavnostními projevy. Nejprve hosty přivítal, o průběhu projektu krátce promluvil a Česko-německému fondu budoucnosti poděkoval ředitel GT Zdeněk Bergman. Pak o česko-německých kontaktech na úrovni města pohovořil primátor Teplic Hynek Hanza. Z širší perspektivy česko-německé vztahy zhodnotil předseda Spolku přátel Teplic - Šanova pan Erhard Špaček. Poté přišla řada na generálního vikáře litoměřické diecéze Msg. Martina Davídka, který obrazu oltáře požehnal.

Slavnostní atmosféru setkání pak zvýraznilo hudební vystoupení absolventek teplické konzervatoře, které zahrály několik skladeb barokních autorů.

Pak už následovala dlouhá diskuse mezi účastníky setkání, kterými byli členové německého Spolku přátel Teplic - Šanova, učitelé Gymnázia Teplice a pozvaní hosté. Vzpomínalo se na školní léta, vyprávěly se příběhy odsunutých obyvatel Sudet, hodnotily se česko-německé vztahy a plánovala se další spolupráce. Gymnázium už navázalo styky se školou v bavorském městě Bad Kissingen, jehož jeden představitel byl také sobotnímu setkání přítomen. 

Projekt věnovaný oltáři tak úspěšně skončil a už se rýsuje další česko-německá spolupráce. (zb)