K takové situaci právě dochází na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde rektor podepisuje smlouvu, která svojí vážností a rozsahem stojí za oficiální podpis a patřičnou propagaci. Podepisuje smlouvu na zhotovení budovy CEMMTECH pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.

 „Jedná se o další rozsáhlou investiční akci směřující k centralizaci aktivit univerzity a dokončování rozvoje Kampusu UJEP. Budova CEMMTECH je jednou ze tří staveb, které budou realizovány z projektu RE:START zaměřeného na hospodářskou restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,“ upozorňuje rektor Martin Balej.

 V pondělí podepsali rektor Martin Balej, jednatel vedoucího společníka společnosti ISTAR Daniel Přibyl a statutární ředitel akciové společnosti VW WACHAL Viliam Wachalla smlouvu o dílo na provedení stavby nových výukových prostor Fakulty strojního inženýrství UJEP v Kampusu UJEP.

 Podpisy byly, jak jinak, realizovány všemi zmíněnými pány elektronicky, nechyběl však klasický akt fotodokumentace. 

 Podstatou Smlouvy o dílo je stavba, respektive dostavba objektu FSI UJEP v univerzitním kampusu. Dobudování nových výukových prostor umožní fakultě kompletní centralizaci i rozvoj nových studijních programů. Část fakulty strojního inženýrství se totiž stále ještě nachází v budově na Klíši v ulici na Okraji. Po dokončení stavby se přestěhuje do kampusu.

„Zásadními články smlouvy jsou, samozřejmě, cena a harmonogram plnění. Částka, za kterou bude stavba realizována, činí v zaokrouhlení 262 milionů korun, její výstavba by měla být ukončena do dvou let po předání staveniště. Přístrojové vybavení tvoří navíc dalších 22,9 milionů korun,“ uvádí rektor.

 Oficiální název projektu, který výstavbu objektu FSI UJEP umožňuje, je U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, zkráceně U21 – RESTAV. Jeho dílčím cílem je zajistit nové výukové prostory pro Fakultu strojního inženýrství (FSI) – CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií).

 Investiční akce výstavby výukových prostor pro FSI je opatřením podporujícím rozvoj studijních programů na této fakultě, tolik potřebných pro zajištění stability a dalšího rozvoje Ústeckého kraje.

 V novém objektu, přistavěném ke stávající budově v kampusu, vznikne prostor zahrnující nové učebny, specializované laboratoře, zázemí a konzultační místnosti, tedy prostor nezbytných pro výuku a pro akademické pracovníky nově vznikajících studijních programů.

 

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP