Přijďte tedy v onen páteční podvečer do Beuronské kaple Gymnázia Teplice. Bude tam vernisáž výstavy, jejíž název Pařenice v Teplicích zní velmi slibně.
Josef Pařenica (1969) je jihlavský ambulantní psychiatr. Vystudoval psychologii na FF MU v Brně a medicínu na 3. LF UK. Studium psychologie zakončil diplomovou prací Psychologie v reklamě. Na začátku tisíciletí působil několik měsíců ve Zdravotnických novinách. Účastnil se i marketingových výzkumů. Téma propojení reklamy, marketingu, psychologie a sociologie jej nadále zajímá.

Přijďte posoudit, zda je MUDr. Mgr. Josef Pařenica dobrý výtvarník. Kdo by chtěl posoudit, jaký je psychiatr, bude muset do Jihlavy.

Výstava bude otevřená po celé letní prázdniny až do 25. srpna - každý den kromě pondělí - od 13 do 17 hodin.

V červnu bude otevřeno jen o sobotách ve stejném čase.

Vstupné je 50 Kč dospějí a 30 Kč děti do 15 let.

(mm)