„Vzhledem k tomu, že nejvíc našeho teplárenského portfolia obhospodařujeme v Ústeckém kraji, podpora Krajské zdravotní, a. s., která sdružuje řadu nemocnic, se nabízela sama. Příspěvek směřoval do teplické nemocnice na nákup plicního ventilátoru. Dále jsme na potřebný zdravotnický materiál, jako jsou jednorázové overaly, respirátory a desinfekční prostředky, přispěli Hornické nemocnici v Bílině a také Městské nemocnici Duchcov Vita,“ říká Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Dalšími organizacemi zabývajícími se pomocí potřebným, kterým společnost usnadnila pořízení dezinfekčních a hygienických pomůcek souvisejících s prevencí proti onemocnění covid, ale také výtvarných potřeb byly Senior Teplice a Květina, rovněž poskytující své sociální služby klientům z Teplic, Dubí a okolí. Na severu Čech dodala v roce 2020 ČEZ Teplárenská ze Skupiny ČEZ svým zákazníkům 4 670 TJ tepla.

Ota Schnepp, ČEZ