„Jsme diabetickou poradnou pro děti a jejich rodiče v rámci severních Čech, hlavně z Podkrušnohoří. Máme ovšem i klienty z Karlovarska, Litoměřic, Prahy a dokonce až z Moravy.  Celkem se jedná o zhruba čtyřicet dětí.  Společně s rodiči se zúčastňují našich akcí, což jsou edukační  pobyty právě pro rodiny s diabetickými dětmi. Dvacet tisíc korun použijeme na čtyřdenní květnový pobyt v jihočeském kempu Fousek v Dráchově. Plánujeme zde dva semináře s odbornými lékaři z fakultní nemocnice v Motole, animační program pro děti a společnou návštěvu ZOO na Hrádečku a Obludiště v Dolní Pěně,“ uvedl během poděkování Aleš Leibl, jeden ze zakladatelů a místopředsedů spolku.  

 Spolek DIApozitiv, z. s., vznikl na podzim roku 2018 za účelem pomoci dětem i dospělým, kteří onemocněli diabetem. Jeho současná činnost spočívá v organizaci kulturních a sportovních akcí, organizace jednodenních edukačních seminářů a pobytových edukačních víkendů pro rodiny s diabetickými dětmi. Dále ve zprostředkování přednášek týkajících se používání moderních technologií v diabetu či pomoci rodinám při zařazování diabetických dětí do předškolních a školních zařízení.

„Samozřejmostí je zápůjčka odborné literatury a zdravotních pomůcek pro diabetiky a poskytování informací o rozsahu úhrad zdravotní péče, sociálních dávek, a ostatních záležitostí týkajících se diabetiků.  Rovněž spolupracujeme se zdravotnickými zařízeními, lékaři, ostatními spolky zabývajícími se především pomocí diabetikům. V neposlední řadě je pro nás důležitá i spolupráce s výrobci, dovozci a prodejci zdravotních pomůcek pro diabetiky. Ne každý totiž ví, co je pro něj dle aktuálního zdravotního stavu nejvhodnější a kde to či ono může sehnat. Tím se vlastně dostáváme na začátek – k poradenství,“ dodává Aleš Leibl.

Mateřská škola Ledvice využije letošních 15 000 korun na pobyt dětí ve škole v přírodě, konkrétně ve Sloupu v Čechách. „Vloni jsme byli díky přispění  ČEZ Teplárenské v Desné v Jizerských horách. Předloni jsme se ovšem museli kvůli covidu spokojit jen s projektovým dnem „Přírodní a jiné zdroje, šetření energiemi“ s výletem do Hřenska. I na tento projekt nám společnost přispěla, stejně jako na školu v přírodě v roce 2019. Za vše děkujeme,“ uvedla Markéta Pikalová, ředitelka MŠ Ledvice.

Mateřská škola Ledvice s celodenním provozem je jednotřídní heterogenní mateřinka s kapacitou 20 dětí. K budově patří oplocená školní zahrada s nově vybudovaným dopravním hřištěm, které je přístupné i veřejnosti. Druhou část zahrady tvoří travnatý povrch s herními komponenty a dostatečným prostorem pro rozmanité pohybové aktivity dětí. Za velký klad mateřinky lze považovat  několik samostatných místností - ložnice, jídelna, třída s interaktivní tabulí i herna. Tím vzniká pro děti prostor na spoustu činností. Součástí školy je školní jídelna s kuchyní. Zřizovatelem MŠ je město Ledvice.

Pomoc ČEZ Teplárenské prostřednictvím finančních darů vždy vychází motta - chceme být vždy dobrým sousedem, a proto pomáháme tam, kde působíme. „Zaměřujeme se přitom hlavně na oblast školství, zdravotnictví, sociálních služeb a také sportu. Opakovaně jsme proto podpořili ledvickou mateřinku, kde už několik let dobře vědí, jak finance použít. Ostatně to se týká i nově podpořeného spolku DIApozitiv, v jehož případě pomůžeme rovněž dětem, ovšem s celoživotním zdravotním hendikepem,“ dodal k tomu Jan Nechvátal, generální ředitel společnosti.

 ČEZ Teplárenská je dodavatelem tepla pro město Ledvice prostřednictvím horkovodu z Elektrárny Ledvice. V Oseku pak provozuje 17 plynových kotelen s centrálním zásobováním tepla.

  Ota Schnepp, mluvčí skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy