V tento den se L.P. 1592 narodil učitel národů Jan Ámos Komenský. Kdysi bylo toto datum vyhlášeno jako Den učitelů. Jeho pompéznost zvolna vyhasínala až zcela zanikla. Soudím tak podle toho, že v sobotu veřejnoprávní sdělovací prostředky, tisk nevěnovaly tomuto dni, učitelům ani několika vteřinovou relaci. Dozvěděli jsme se, že Zlatý Ámos byl udělen bez přítomnosti veřejnost. Pan ministr se nenamáhal vystoupit se skromným projevem, v němž by poděkoval učitelům na všech stupních vzdělávacího systému, za jejich nelehkou práci. Nesvádějme zapomnětlivost na současnou krizovou situaci s koronavirem. Snad si na své učitele vzpomněli někteří někdejší žáci a uznali jejich obětavost a v duchu poděkovali za to, čím je vybavili pro život.

Kolegyně, kolegové, především vy dříve narození, přijměte moje poděkování za práci, kterou jste vykonali ve vzdělávací oblasti mladých našeho národa. Děkuji vám i za mimoškolní činnost, která pomáhala rozvíjet osobnosti vašich svěřenců.

V úctě k vaší práci František Šimon