Naše studenty vedeme vedle didaktických principů a osvojování si různých možností výtvarného projevu rovněž k volné tvorbě, a to zejména v rámci výtvarných kurzů. Tím, že jim dáváme prostor pro jejich svobodné sebevyjádření formou zážitkových výtvarných dialogů, docílíme toho, že studenti sami dojdou k poznání, nakolik je výtvarné rozmlouvání spjato s utvářením identity dítěte. Chceme, aby tento prožitek svobodného výtvarného projevu byl posluchači následně iniciován v jejich pedagogické praxi.

Všechna studentská díla vznikla na kurzech v posledních letech. Inspiračním zdrojem se stala historie a umělecké památky Prachatic, této renesanční perly jižních Čech, v kontrastu s malebností přírody ve Svoru, kde kurzy pořádáme. Studenti tvoří přímo v plenéru, ať už kresebně, malebně, prostorově nebo pracují s textilem, zkouší výrazové možnosti grafiky, tak i výtvarné posuny v digitální fotografii. Umožňujeme tak nahlédnout do jejich výtvarné dílny, kde dokazují, že jejich úspěchy v Praze, Ústí n. L., Teplicích, Volarech, Liberci, Prachaticích, Bratislavě, Bruselu, Lucce, Pasově a i jinde nebyly náhodné.

Dokladem propojení a sounáležitosti posluchačů a pedagogů je tato jejich a naše společná výstava… V Galerii Zahradní dům v Teplicích bude k vidění do 9. března.

doc. Mgr. Vladimír Šavel - kurátor galerie