Růst se vztahuje k základní tarifní mzdě. Kolektivní smlouvu, která růst mezd určuje, podepsali zástupci firmy a odborových organizací. Průměrná mzda zaměstnanců dělnických pozic v AGC Automotive Czech se pohybuje okolo 35 tisíc korun. „K této mzdě pravidelně vyplácíme 13. a 14. platy, které se většinou pohybují blízko 100 procentům průměrné mzdy,“ řekl personální ředitel AGC Automotive Czech Tomáš Brokeš. AGC v Chudeřicích je největším závodem na výrobu autoskel skupiny AGC a jedním z největších a nejkomplexnějších v Evropě. Zaměstnává zhruba 1800 lidí. Každé šesté auto nově vyrobené v Evropě je kompletně zaskleno z chudeřické sklárny. 

Martin Jonáš