Postupně přetvářená podle dobových estetických měřítek. Naposledy na přelomu 18. a 19. století z přísně geometrické francouzské zahrady ve volně rozvinutý krajinářský park anglického typu s množstvím drobných staveb. Již od počátku 17. století doporučována a vyhledávána lázeňskými hosty, ale i samotnými Tepličany, k procházkám a odpočinku. Podívejte se na snímky fotografa Zdeňka Traxlera, jak sluší Zámecké letošní předjaří.