„Po mnoha letech úsilí se tak podařilo naplnit významný strategický cíl. V době jeho formulování byl mnohými považován za téměř nedosažitelný a nerealistický, přesto však za žádoucí. Byl tak učiněn další krok na cestě k nemocnici univerzitního typu v Ústeckém kraji,“ přivítal mimořádný úspěch předseda představenstva KZ Jiří Novák, který rovněž ocenil dlouhodobě kvalitní práci Vědecké rady KZ v čele s primářem neurochirurgie ústecké nemocnice Martinem Samešem. „Významným pozitivem společnosti Krajská zdravotní je aktivní vnitřní grantová agentura IGA KZ, která byla založena v březnu 2016 a za dobu své činnosti podpořila v sedmi kolech více než šest desítek projektů a rozdělila 23 milionů korun. Zápis do seznamu je úspěch,“ řekl Sameš.

Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy EU. „Nově se můžeme v nových projektových žádostech ucházet o nejvyšší povolenou intenzitu podpory na jeden projekt, tedy až o 100 % celkových uznaných nákladů, zatímco dosud jsme byli zatíženi spoluúčastí v desítkách procent,“ vysvětlil předseda Vědecké rady KZ.

Krajská zdravotní