„Kurzy jsou připraveny dle podkladů organizace CERMAT a vedou je zkušení učitelé. Každá lekce trvá cca Čj 60 min, Ma 90 min. Žák se může zúčastnit všech nebo jen vybraných lekcí. Vysílat budeme online přes MS Teams. Odkaz na přihlášení naleznete na školním webu: www.sostp.cz,“ říká zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy Teplice Jana Vachoušková. Přípravné kurzy jsou zdarma. 

Bývalá plovárna Zámecká zahrada.
Tady se kdysi Tepličané rádi koupali. Plovárna v Zámecké zahradě dál chátrá

Termíny a téma lekcí: Český jazyk: pondělí od 15:00 h, 1. 21.2. Pravopis, 2. 28.2. Stylistika, 3. 7.3. Skladba, 4. 14.3. Orientace v textu textové úlohy

Matematika: úterý od 16:00 h, 1. 22.2 Zlomky, algebraické výrazy, 2. 1.3. Lineární rovnice a jejich soustavy, slovní úlohy, 3. 8.3. Jednoduchá a složená trojčlenka, procenta, 4. 15.3. Pythagorova věta, obvody a obsahy rovinných obrazců, povrchy a objemy těles. (mm)