Vše zkomplikoval únik nečistot ze zařízení společnosti SČVK na začátku prázdnin a dlouhodobé sucho. Následně provedené rozbory vody z Proboštovského rybníka (provedené ještě v době sucha) ukázaly, že všechny hodnoty jsou v normě, případně na její hranici. I přes nepříznivé klimatické podmínky tak příroda prokázala svoji sílu a schopnost samočištění.


Probíhá postupná likvidace následků havárie zařízení společnosti SČVK. Od druhé poloviny srpna přicházejí stále častější srážky, díky nimž se zvedla hladina Modlanského potoka a tudíž se plnohodnotně obnovil nátok čisté vody do rybníka. To samozřejmě přispívá k dalšímu přirozenému čistění vody.

Veřejnost také zaznamenala umístění tabulek se zákazem koupání. Toto opatření je nutné, protože rybník ještě není zcela napuštěný a tudíž ani neproběhla kolaudace a jedná se tím pádem o stavbu před kolaudací, která nemůže být volně přístupná.

Roman Nešetřil, místostarosta Proboštova