Stěžejní součástí akce byla jako vždy Mezinárodní soutěž vojenské všestrannosti družstev.

Akci zajišťovali příslušníci Pěší roty Aktivních záloh generála Antonína Sochora v Ústí nad Labem. Přítomní byly také pozorovatelé a pozvaní hosté. Letos se soutěže účastnilo 14 soutěžních čtyřčlenných družstev, která, byla tvořena nejen zástupci různých jednotek Armády České republiky včetně profesionálů, ale i Rezervisty a profesionály Bundeswehru z Německa.

Zahájení soutěže proběhlo v pátek po příjezdu účastníků a společné večeři. Celá soutěž byla vedena pod taktickým námětem – Družstvo za přesunu.

Po provedení poučení a brífinku byly členové jednotlivých družstev přepraveni do místa startu v Děčíně, po první disciplíně – střelbě čekal soutěžící týmy pěší noční přesun, který byl v případě zvolení nejkratší možné definované trasy dlouhý 23 kilometrů členitým, zejména lesnatým a skalnatým terénem až do posádkového cvičiště Tisá.

Týmy museli bezpečně určit koordináty kontrolních bodů a stanovišť v MGRS pro bezproblémový přesun po vytyčené trase, azimut a vzdálenost místa soustředění jednotky v záložním prostoru, zvládnout časové limity při plnění dílčích úkolů v místě kontrolních stanovišť. To vše bylo jednou z mnoha podmínek kladného hodnocení družstva. Týmy rovněž musely projít územím ovládaným Opposing Force, kde v prostoru „Q“ provedly průzkum za pochodu k získání aktuálních a doplňkových zpravodajských informací o potenciálním nepříteli. Zde byl kladen důraz na chování jednotky podle pravidel ROE. V další části trasy odhalily nejen improvizovaná nástražná zařízení a místa uskladněné výzbroje, munice, ale i nebezpečných látek či PHM. Právě plný kanystr pomyslného PHM ze základny OPFORu se mohl stát užitečnou bonusovou kořistí soutěžního družstva, které ji v další části trasy muselo donést „v teplých“ do záložního prostoru, v němž byla soustředěna kolová technika jednotky, leč „bez paliva“. Po doplnění pomyslných pohonných hmot se družstva směla malý kousek popovézt.

Při průběhu soutěže byl kladen důraz na rozhodovací schopnost velitele, jeho orientaci v mapě a terénu, ale zejména na týmovou spolupráci celého družstva.

A teď již k trase samotné…

Na již zmíněném prvním kontrolním stanovišti čekala družstvo prověrka ze střelby z krátkých a dlouhých zbraní.

Druhé stanoviště bylo na břehu Labe v Horním Žlebu, zde čekal soutěžící požární útok, se kterým pomohli borci z místního JSDH. Následoval přesun ze Žlebského nábřeží směrem na Maxičky. Romantické tři kilometry s převýšením téměř 300 metrů daly týmům hned v začátku znát, že trasa bude náročná. Čtyři sta metrů před vrcholem trasy na Maxičkách čekal na soutěžící průchod územím OPFOR a ukořistění PHM.

Na vrcholku pak bylo kontrolní stanoviště s čajem a možností převléct propocená trička. Kdo ukořistil PHM měl možnost, na základě bojového rozkazu použít vozidlo k dalšímu přesunu.

Jenže nic není tak růžové J, po zhruba čtyřech kilometrech vozidlo zastavuje ženista, který týmu hlásí že další část cesty je podminovaná. Tým musí sesednout, provést rekognoskaci terénu a odhalit nástražné výbušné systémy, které zanese do SALUTE reportu.

Odsud už opět po svých vyrážely týmy směr Ostrov u Tisé, kde je čeká další stanoviště, tentokrát pod taktovkou SAR – DPT Děčín – po náročném přesunu téměř oddychové poznávání uniforem a příslušnosti k alianci.

Následoval přesun družstva do Tisé, zde je na kontrolním stanovišti zinscenovaná situace, kdy družstvo musí v terénu vypátrat zraněnou osobu a následně ji ošetřit. Tady soutěžící využívají všechny své nabyté znalostí o poskytování předlékařské první pomoci. Na všechno dohlíží a hodnocení provádí tým odborníků – Záchranáři Česká Kamenice z. s., kteří byli opět garantem zdravotnického zabezpečení pro celou soutěž a tímto jim také děkujeme.

Na posledním stanovišti musela družstva překonávat vodní plochu na nafukovacím raftu. I zde byl hodnotícím ukazatelem čas. Na druhý břeh vzdálený 100 m muselo družstvo dopravit těžkou neforemnou figurínu, a vrátit se zpět. Nejeden soutěžící si při nasedání a vysedání smočil nohy skoro po kolena. Budiž jim ke cti že nikdo z nich to v zápalu soutěže neřešil a je pravděpodobné že ani nevnímal. Tato disciplína se na Cihlářském rybníku odehrávala již na sklonku noci, pro některé však již za ranního kuropění.

Na základně se postupně objevily všechny týmy. Soutěžící se do cíle vracely upocení, unaveni, až na drobné oděrky a puchýře vážně nezraněni ale hlavně šťastni z toho, že bezpečně zdolali celou trasu. Ovšem ne všechna družstva tento pocit zažila, jelikož některá soutěž nedokončila. Ovšem ti, co trasu dokončily se bezesporu těšily na sprchu, snídani a svůj dočasný vojenský kavalec.

Po zaslouženém odpočinku a po vydatném obědě pokračoval program v obci Tisá. Zde v předvečer Dne Válečných veteránů, připomněli tento památný den všichni přítomní v čele se starostou obce Ing. Jiřím Jandáskem. Položením kytice uctily památku a vzdali poctu všem válečným veteránům u pomníku obětí 1. a 2. světové války.

Organizátoři akce v tuto dobu ještě zpracovával dosažené výsledky soutěžních družstev za uplynulou noc. Tyto byly následně v sobotu v podvečer prezentovány na slavnostním vyhlášení výsledků „Mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2019“ při nástupu všech zúčastněných a podílejících se na úspěšném průběhu a cíli akce.

Vyhlášení vítězů, udílení hodnotných cen, vyslovená poděkování a zdravice, předání diplomů a pamětních listů či rukávových nášivek HVĚZDA 2019. Uspěli a obstáli všichni, soutěžící ale také organizační tým. Při společenském večeru, docházelo ke vzájemným výměnám poznatků a zkušeností, a to nejen z právě ukončené soutěže.

Petr Beneš