Projekt se skládal ze tří částí. Na úplném začátku čekal žáky prvního i druhého stupně úklid okolí školy. Každá třída vlastně získala svůj kousek přírody, o který se bude v průběhu roku starat a udržovat ho v čistotě a pořádku. Některé třídy se dokonce vydaly na výpravu nebo plnily úkoly týkající se ochrany životního prostředí. Druhou částí projektu bylo tvoření uměleckých děl, podmínkou bylo použít pouze odpadový materiál. Vznikla opravdu unikátní díla, která zdobí halu školy, výstava tu bude instalována až do poloviny června.

Pedagogové školy a parlamenťáci měli nelehký úkol, vybrat to nejpovedenější dílo. Vítězem se nakonec stali žáci z 8.C se svou planetou z plastových víček.

Poslední částí projektu byl bez zbytkový týden. Paní kuchařky poctivě zaznamenávaly každý prázdný talíř, za který připsaly bod třídě, do které jedlík patřil. Nejvíce prázdných talířů odevzdala třída 1.A za první stupeň a třída 6. A za druhý stupeň. Za odměnu připraví paní kuchařky oběma třídám sladké vdolečky.

Projekt Planeta Země byl další úspěšný počin našeho žákovského parlamentu, stojí za ním ale také skvělá spolupráce pedagogů a všech žáků naší školy.

Martina Knorová,
koordinátorka žákovského parlamentu při Základní škole Aléská v Bílině.