V červnu 1990 proběhly volby do zákonodárných sborů a v listopadu pak do zastupitelstev obcí. Regionální muzeum v Teplicích v rámci dokumentace společenských změn v regionu shromáždilo rovněž soubor předvolebních plakátů z tohoto období. Ty byly získány sběrem, který provedli pracovníci muzea v obchodech, na plakátovacích plochách i v centrech jednotlivých politických stran a hnutí.

Datum prvních svobodných voleb byl stanoven na 8. – 9. června 1990. Volilo se do dvoukomorového parlamentu (Sněmovny lidu Federálního shromáždění a do Sněmovny národů Federálního shromáždění) a České a Slovenské národní rady (ČNR, SNR). Atmosféra před prvními svobodnými volbami byla vzrušená. Poprvé od voleb v roce 1946 byli proti sobě postaveni komunističtí a demokratičtí kandidáti. Zvláště pak na straně demokratických kandidátů byla obava z volební účasti. Snaha přilákat voliče k volbám byla znát z mnoha předvolebních plakátů jednotlivých stran, které se voleb účastnily. To se promítlo také do podoby vystaveného exponátu, tedy předvolebního plakátu, jehož autorem je známý kreslíř Vladimír Renčín (1941 – 2017).

Kostel Církve československé husitské v Duchcově.
Kam vyrazit v okrese Teplice na Noc kostelů? Poradíme vám

Ten pro Občanské fórum nakreslil několik plakátů, které byly využívány nejen k předvolebním účelům, ale také k mobilizaci občanské společnosti. Právě Občanské fórum (OF) nakonec vyšlo z voleb vítězně. Na Teplicku bylo volební vítězství OF sice výrazné, ale ne tak silné jako v jiných částech republiky. Do značné míry se na tom podepsala sociální skladba obyvatelstva regionu a obavy z přechodu na tržní hospodářství a následné ztráty zaměstnání i např. strach z možného návratu majetku sudetským Němcům. Toto téma rezonovalo v regionu ještě v průběhu první poloviny 90. let velice silně. Do Sněmovny lidu Federálního shromáždění byl zvolen JUDr. Lubomír Voleník (následně mimo jiné prezident Nejvyššího kontrolního úřadu) za OF, do České národní rady pak JUDr. Leonard Dannenberg za OF, stejně jako Eduard Vacek, za Komunistickou stranu Československa pak JUDr. Miroslav Čapek a za Křesťanskodemokratickou unii - ČSL ing. Josef Šedivý.

 

Výsledky voleb do Sněmovny lidu Federálního shromáždění za okres Teplice konané 8. – 9. 6. 1990

Volební účast: 96,23 %

 

Volební strana Platné hlasy v %

Čs. strana socialistická 2,44

Hnutí za občanskou svobodu 0,75

Svobodný blok 1,06

Občanské fórum 61,58

Všelid. dem. strana, Sdružení pro republiku 1,35

Volební seskupení zájmových svazů v ČR 0,76

Komunistická strana Československa 14,5

Spojenectví zemědělců a venkova 1,63

Soužití a Maďarsko kresťansko demokratické

hnutie 0,05

Čs. demokratické fórum 0,39

Strana zelených 4,71

Hnutí čs. porozumění 0,12

Československá sociální demokracie 7,29

Strana přátel piva 0,5

Křesťanská a demokratická unie 2,86

Zdroj: www.volby.cz

 

Druhým vystaveným exponátem je pak předvolební plakát Občanského fóra s vyobrazením tehdejších kandidátů ve volbách do obecního zastupitelstva v Teplicích. Komunální volby se konaly 23. a 24. 11. 1990. I v těchto volbách přesvědčivě zvítězilo OF a to ve většině obcích a městech. V Teplicích se po volbách utvořila rada ze zástupců Koalice teplického sdružení demokratických stran (národní socialisté, zelení, lidová strana, křesťanští demokraté, českoslovenští socialisté, liberální demokraté, podnikatelé, republikáni, Svobodný blok) a Občanského fóra, sociální demokraté a komunisté odešli do opozice. Prvním starostou se stal národní socialista Ing. Karel Feix, tajemníkem městského výboru pak zástupce Občanského fóra Jaroslav Kubera.

 

Výsledky voleb do zastupitelstva v Teplicích konané 23. - 24. 11. 1990

Volební účast: 55,56 %

Politická strana, hnutí Hlasy v % Počet mandátů

Československá strana lidová 6,2 3

Československá strana socialistická 0,5 0

Komunistická strana

Československá 15 7

Občanské fórum 34,2 14

Československá sociální demokracie 17,1 8

Křesťansko-demokratická strana 3 0

Liberálně demokratická strana 1,4 1

Národně sociální strana 6,3 1

Nezávislá erotická iniciativa 0,3 0

Strana zelených 9,1 6

Hnutí za rovnoprávné postavení žen

v Čechách a na Moravě 2,1 0

Republikánská unie – Svobodný

blok 0,6 0

Sdružení nezávislých kandidátů 3,5 2

Zdroj: www.volby.cz

 

Samotné uskutečnění svobodných voleb završilo cestu k demokratickému politickému zřízení a zakončilo revoluční období z podzimu 1989. Přechodem k pluralitní demokracii a ukončení vlády jedné strany došlo rovněž k zániku totalitního komunistického režimu. Volby tak nebyly pouze formálním, ale také symbolickým krokem a vstupem do nové společenské éry. Exponát měsíce června je zdarma vystaven ve vstupní hale teplického zámku. 

Jindřich Zajíc