I tentokrát se sešly velmi zajímavé projekty ke zlepšení života v Krupce. Cílí opět výrazně na děti ve školkách a školách, které potřebují podporu ke svému rozvoji a na seniory, co potřebují podporu k prožití důstojného stáří,“ uvedl ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce Jan Brázda.

Projekt Senioři v bezpečí má přinést seniorům z Domu s pečovatelskou službou Hamry větší pocit bezpečí v krizových situacích. Požární čidla, vybavení každého bytu SOS tlačítkem a výměna starých vložek zámků umožní s pomocí univerzálního klíče v případě ohrožení života nebo majetku rychlý zásah hlídce Městské policie Krupka a záchranářům.

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov chce s pomocí grantu zřídit přírodní učebnu pro podporu venkovního učení, kde se budou moci učit všechny předměty. Navázat by na ni měly workoutové prvky pro protažení těla. Učebnu budou moci žáci využívat i během mimoškolní činnosti.

Arkadie jela na kole a plula po Labi na motorové lodi Orion
FOTO: Arkadie jela na kole a plula po Labi na motorové lodi Orion

Na další ročník Modelářské školy, která už má letitou tradici a prošly jí stovky dětí, získává grant Raketomodelářský klub Krupka. Mateřská škola Sluníčko Krupka doplní školní zahradu o dřevěné edukační panely s přírodními motivy sloužícími nejen ke hře, ale i na podporu kognitivních a motorických schopností dětí.

Základní škola a Mateřská škola Krupka uspěla s projektem První krůčky hliněnou cestičkou, který umožní zřídit školce keramický koutek. Mateřská škola Zvoneček Krupka použije získané peníze z grantu k dalšímu vylepšení zahrady o šplhací sestavu Piccolino pro zvýšení fyzické zdatnosti dětí.

Obyvatelům domu s pečovatelskou službou v Krupce umožní projekt třídit odpad. Stávající rozpadající se přístřešek na popelnice nahradí nové stání s kontejnerem na smíšený odpad a popelnicemi na tříděný odpad a bioodpad.

Domov důchodců v Bystřanech se rozhodl spojit seniory se světem kamínkováním. Prostřednictvím sociálních sítí mohou sledovat, kdo našel kamínek, který namalují, jestli ho potěšil a kam bude putovat dál.

Spolek pro záchranu bohosudovských varhan využije peníze z grantu na generální opravu barokních varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné. Pomoci udržet program Podaná ruka má další z grantového příspěvku. Salesiánské středisko Štěpána Trochty dům dětí a mládeže v jeho rámci pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné situaci, kdy je ohrožen vývoj dětí. Tělovýchovná jednota Krupka vymění za peníze z grantu před začátkem sezony v tělocvičně z velké části nefunkční zářivková světla a obyčejné žárovky za úspornější LED.

Sedmihůrská vyhlídka.
Sedmihůrskou vyhlídku najdete nad Krupkou. Vidět z ní lze kopce Bořeň a Stropník

Pro příští rok má Knauf Insulation dobrou zprávu. „Grant na rok 2022, s ohledem na růst naší firmy a závazek, že do komunity budeme vracet 0,1% obratu, navýšíme o dalších 200 tisíc korun. Na projekty v roce 2022 tak budeme mít 700 000 korun,“ informoval ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce Jan Brázda. Už teď proto můžete začít přemýšlet nad projekty, které by zlepšily a zpříjemnily život v Krupce a okolí. (ot)

Koš plný hub.
Nejlepší antidepresivum? Zajděte si na houby nebo procházku do lesa