„Na monitoru jsme zadali, kde šrouby chceme mít, a robot přesně spočítal trajektorii. Původně se takové operace prováděly pod kontrolou rentgenu. Dalším stupněm bylo peroperační CT vyšetření, natažení dat a navádění pomocí navigace. Tyto zkušenosti s navigací máme již osm let, a proto dalším logickým krokem byla robotická technologie, která na tu navigační navazuje. Při používání navigace operatér sice vidí operační pole v rozměru 3D, ale musí signál poslat do očí, do mozku a pak do ruky, aby šroub, podle toho, co chirurg vidí, a na základě zkušeností, správně zavedl. Dnes si na monitoru určujeme, kde šroub chceme mít, v jakém má být sklonu, jak dlouhý a jak široký. Robot určí trajektorii a instrumentárium zavede. Chirurg jen kontroluje, zda je to skutečně tam, jak zadal,“ vysvětluje přednosta neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Podle MUDr. Martina Bolchy jde v současnosti o nejpřesnější metodu zavádění šroubů, jak zdejší tým jednoznačně prokázal. Na ústecké neurochirurgické klinice ji používají od začátku roku 2021.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo tuto technologii do naší nemocnice pořídit, a dá se říct, že jsme stimulací pro další rozvoj spinální chirurgie v České republice. Jsem přesvědčen, že další pracoviště nás budou následovat, protože přesnost je nejlepší a výsledek je přesvědčivý,“ dodává doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

„Týmu profesora Sameše blahopřeji k první stovce úspěšně robotem odoperovaných pacientů. Je jen dalším důkazem špičkové úrovně kliniky, která se svými výsledky dlouhodobě řadí k nejlepším neurochirurgickým pracovištím nejen v České republice, ale i v Evropě,“ uvedl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

Operace proběhla hladce, bez komplikací

„Pacient měl zúžený páteřní kanál, a navíc nestabilní obratle, které bylo potřeba sešroubovat. Po operaci následuje čtyř až pětidenní rehabilitace na našem oddělení. Pokud bude potřeba, přeložíme ho na rehabilitační lůžka. Jestliže bude samostatně mobilní, pacienta přeložíme do domácí péče,“ informoval bezprostředně po výkonu na sále MUDr. Jan Lodin, lékař Neurochirurgické kliniky FZS UJEP a KZ MNUL.

Zdroj: Youtube

Soubor stovky dosud pomocí robotického systému Excelsius operovaných pacientů tvoří především pacienti s degenerativním onemocněním bederní páteře z opotřebování. Nejčastěji, u pětaosmdesáti pacientů, šlo o skluzy obratlů, které bylo potřeba sešroubovat. Následně jsou v té stovce ti, kteří potřebovali stabilizovat bederní či hrudní páteř kvůli nádorovému procesu, a dále traumatičtí pacienti, kteří měli páteř zlomenou a opět ji bylo potřeba stabilizovat. Menší soubor tvořili nemocní s artrózou tzv. SI skloubení, což je místo, kde se setkává páteř a pánev. Robotická operativa je pilotní metodou, která se provádí v České republice jen na Neurochirurgické klinice FZS UJEP a KZ MNUL a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. (kz)