V loňském roce nám tuto akci překazil covid, ale letos jsme byli pevně odhodláni poprat se s nepříznivými podmínkami a věřili, že nám třináctka přinese štěstí. A protože odvážnému štěstí přeje, mohlo po několika týdnech horečných příprav proběhnout 12. října ve školní jídelně U Kantora tradiční slavnostní zahájení. Záštitu nad celou akcí převzala opět první viceprezidentka saského zemského sněmu paní Andrea Dombois, která ve svém projevu ocenila přínos naší přeshraniční spolupráce pro upevňování dobrých sousedských vztahů mezi Saskem a Ústeckým krajem. Význam zahraniční praxe vyzvedl i ředitel školy Mgr. Jiří Nekuda. Mezi hosty samozřejmě nemohli chybět představitelé jednotlivých hotelů, žáci a jejich rodiče. Po oficiálním úvodu měli všichni možnost ochutnat dobroty, které pro ně připravili naši kuchaři a cukráři.

Paragliding v podání Karla Filipa.
Patologovi z Proboštova se podařilo zmizet v mracích a přistát mezi býky

A potom už se všech 24 žáků rozjelo do hotelů, které se na tři týdny staly jejich domovem. V jejich pocitech se mísily obavy se zvědavostí a očekáváním. Následující dny ale ukázaly, že obavy byly zbytečné. Svých povinností se žáci zhostili opravdu se ctí. Nasbírali cenné zkušenosti, získali nové přátele a domů se vrátili i s nabídkou brigády nebo zaměstnání po ukončení školy. Všem jim patří poděkování za perfektní reprezentaci školy.

Ekologické demonstrace v Teplicích.
FOTO: Připomeňte si s námi ekologické demonstrace v Teplicích v roce 1989

Nesmíme ale zapomenout na ty, kteří ve stejné době absolvovali praxi v hotelu Elbresidenz v Bad Schandau a v hotelu Wettiner Höhe v Seiffenu. I oni přispěli k tomu, že naše škola má za hranicemi dobré jméno.

Jitka Vrátilová, Hotelová škola Teplice