Nejenom pro ně, ale i pro ostatní zájemce – děvčata a chlapce od 2. třídy, kteří stojí o nevšední zážitky s partou kamarádů a kamarádek, je od září otevřená možnost členství. Do dívčího a chlapeckého oddíl je však možné přijmout pouze omezené množství dětí. Kluci z oddílu Toulavý šíp se scházejí v klubovně v ulici A. Jiráska každou středu od 16:30 do 18:30 hodin, děvčata z oddílu Dráčci pak od 16:00 do 17:30 hodin. Pestrá činnost probíhá na pravidelných týdenních schůzkách, jednou i vícekrát v měsíci se pak konají víkendové akce – výpravy do přírody, nejrůznější soutěže i další akce připravené na základě předem připraveného plánu.

O letních prázdninách celoroční činnost vrcholí stanovým táborem. O děti se v oddílech starají vedoucí s příslušnou kvalifikací, ve většině případů dospělí odchovanci oddílů, kteří v nich sami začínali jako děti. Vzhledem k tomu, že činovníci se dětem věnují na jako dobrovolníci, členství ve skautu není nákladné, roční příspěvek činí 1 000 Kč, s menšími náklady je pak nutné počítat na pořízení kroje a víkendové akce.

Skauting nabízí dětem aktivní trávení volného času. Skautský oddíl dítěti pomůže dorůst v sebevědomého člověka, který snáz najde své místo ve společnosti. Na rozdíl od kroužků zaměřených na výkon nebo na jednu konkrétní činnost totiž poskytuje prostředí, které je schopné přijmout jakékoliv dítě – ať je plaché, trochu nemotorné nebo má mimořádný talent. Dokáže vyzdvihnout jeho silné stránky a nabídne mu příležitost celostního rozvoje v partě kamarádů.

Děti se tak učí, že je přirozené v jedné věci vynikat a v jiné nechat vyniknout ostatní a nemít komplexy. Prostředí skautského oddílu navíc není selektivní, jak jsme od malička zvyklí ve školce a škole – v oddíle se potkávají holky a kluci různého věku a ti menší se mohou od starších mnoho věcí naučit přirozenou cestou, starší naopak nenuceně přejímají zodpovědnost nejen za sebe, ale i za mladší kamarády.

„Ideální čas pro vstup do oddílu je září, kdy startuje nový skautský rok, shodný s rokem školním, proto neváhejte,“ sděluje Jiří Richter, zástupce vedoucího střediska, který zároveň přijímá přihlášky na tel. 607 703 557 a na e-mailu stredisko@doubravkateplice.cz. Členství je možné si na pár schůzkách oboustranně vyzkoušet, teprve poté dojde k řádnému přijetí dítěte a úhradě příspěvku. Na webu střediska www.doubravkateplice.cz je možné získat další informaci o činnosti této skautské jednotky. 

Jiří Richter