Mezi hosty kolaudace patřil starosta Junáka Josef Výprachtický, primátor Jiří Štábl, senátor Hynek Hanza, zástupci Nadace PPF, Nadace Benetheo a Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Dosavadní prostory pro skautskou činnost, šanovský likusák z roku 1970, postavený provizorně na 5 let, už nestačí. Skauti proto před 7 lety koupili ruinu za okresním ředitelstvím policie a na jejím místě částečně svépomocí postavili druhou klubovnu. Domovem bude pro tři z našich 7 oddílů (benjamínky, světlušky a skautky), které se sem během dubna přestěhují.

Na stavbě skauti odpracovali tisíce hodin dobrovolnické práce (plenění zahrady, celá zelená střecha, elektroinstalace, vnitřní okna, kompletní fundraising a administrativa…) a zaplatili 7,3 milionu korun. Většina uvedené částky pochází z vlastních zdrojů střediska; přispěli na ni rodiny členů, stovky podporovatelů ve sbírce, na Hithit.com i instituce a firmy: Nadace PPF, Skautská nadace Jaroslava Foglara, TeepCo, Nadace Benetheo, Statutární město Teplice V-Klima, Nadační fond Severočeská voda, Nadace pro obnovu a rozvoj, Edgewell, Eurowag.

Dům v budoucnu dostane dřevěné obložení.

Zapsal Jakub Mráček