Pro děti byl připraven rozmanitý program v přírodě i ve výukových prostorách, které byly doplněny o poučnou výstavu s interaktivními prvky. Výstavu tvořily různé zvukové a poznávací panely, vycpaná zvířata. V lese si žáci formou zážitkových her upevňovali získané znalosti a zároveň rozvíjeli spolupráci ve skupině.

Nejvíce se jim líbila hra na netopýra a můru, kde si vyzkoušeli své smysly bez zraku. Na závěr této akce si žáci rozdělali oheň a opekli si buřty. Jako bonus viděli hrad Křivoklát, kde si řekli legendu o magistru Kellym. Všem se tato akce velice líbila a těšíme se na další podobně laděný projekt.

PaedDr. Miluše Havlová, DiS.

Mgr. Petr Kovařík

Bc. Tomáš Dandáš