Vyhlašování se bude konat v Tyršově domě v Praze na Újezdě od 17:00 ve velké tělocvičně. Anketa vyhlašuje nejlepšího sportovce (věkové kategorie do 18 let, do 23 let, dospělí), nejlepší sportovní kolektiv, trenéra a jednotlivce v kolektivních sportech. Kromě sportovců jsou vyhlašováni také cvičitelka a cvičitel všestrannosti, cena pro objev roku všestrannosti, kulturní počin roku, vzdělavatelský počin roku a udělována je i Cena fair play Aloise Hudce.

 „Jsem velmi nadšená ze sportovních výsledků našich členů. Je potěšující, jak velkou pestrost a zastoupení jednotlivých sportů Sokol na poli výkonnostního sportu má. Velmi si cením práce všech cvičitelek, cvičitelů, trenérek a trenérů. Sokol jde kupředu a já si vážím inovací v oblasti nabídky aktivit jako je parkour, cirkusové dovednosti či posunu ve vzdělávání našich cvičitelů,“ popisuje starostka Hana Moučková.

 Oceněné osobnosti či oddíly jsou vybírány napříč celým hnutím a všemi obory sokolské činnosti. Na slavnostním pódiu tak vedle sebe stojí čeští reprezentanti, lidé, kteří svůj volný čas obětavě věnují mládeži, ať už jako cvičitelé nebo vedoucí sokolských kulturních souborů, nebo ti sokolové, kteří v minulém roce významně přispěli k rozvoji své komunity a občanského života.Můžeme jmenovat i významné hosty večera – předsedu ČOV Jiřího Kejvala, předsedu ČUS Miroslava Janstu nebo historicky druhého nejúspěšnějšího českého hráče severoamerické NBA Jiřího Welsche. Celé pozdní odpoledne bude provázet bohatý doprovodný program.

„Loňský rok byl i rokem olympijským a laťka je tudíž nastavena velmi vysoko. Dlouhodobě se daří sokolským atletům, šermířům, gymnastům či zápasníkům. Z neolympijských sportů máme kvalitní taneční páry, krasojízdu či akrobatický rock’n’roll,“ vyjmenovává vedoucí odboru sportu ČOS Petr Syrový.

 Sokol roku se vyhlašuje od roku 2019 a navazuje na anketu Nejúspěšnější sportovec ČOS, která byla zaměřená jen na sokolský výkonnostní sport. Činnost Sokola je však mnohem širší, a tak jsme se rozhodli prestižní ocenění rozšířit i pro jiné vynikající osobnosti z našich řad.

 Ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař doplňuje: „Naším cílem je ukázat široké veřejnosti pestrost záběru Sokola, současnost a posun do moderních pohybových aktivit. Vše se snažíme podpořit novým vizuálním vzhledem, který zachovává tradiční prvky, ale je signálem, že Sokol jde dál, hledí do budoucnosti a nabízí zajímavé možnosti vyžití od sportu po kulturu v aktuálním čase.“

Jiří Reichl, Česká obec sokolská