Od roku 2012 je starostou Pavel Prokop. Sokolská jednota sdružuje oddíly fotbalu, tenisu, badminton, vzpírání, sálové a malé kopané, aerobiku, kondičního cvičení a volejbalu a má 228 členů. Sokolovna byla postavena v rozmezí let 1924 a 1925. Bohužel, cvičební a kulturní sál Sokolovny lehl popelem 4. 5. 1984.

Ladislav Navrátil