close Z projektové schůzky - spolupráce Gymnázia Teplice s norskou střední školou info Zdroj: Se svolením Ilony Kuboňové zoom_in Z projektové schůzky - spolupráce Gymnázia Teplice s norskou střední školou

V dubnu přivítalo teplické gymnázium dvě učitelky a zástupkyni ředitelky z norské partnerské školy v Nore. Během svého studijního pobytu měly možnost nejen si prohlédnout prostory školy, ale také se zúčastnit výuky i diskutovat s učiteli a získat tak přímý vhled do českého školského systému. Návštěva pro ně byla také příležitostí k prozkoumání krás Teplic a jejich blízkého okolí.

Na začátku června se poté vydaly čtyři učitelky a zástupkyně ředitele z Gymnázia Teplice na reciproční studijní návštěvu do Norska. I jejich program kladl důraz na hospitace ve výuce a následnou analýzu výukových metod i didaktických přístupů, které mohou být inspirací pro další rozvoj vzdělávacích procesů. Setkání managementu z obou škol otevřelo dveře k diskusi o možnostech budoucí spolupráce i výměně zkušeností, která by mohla přinést nové perspektivy a inovace do vzdělávacích programů obou institucí.

Tato vzájemná návštěva nejenže posílila již existující vztahy mezi oběma školami, ale také, jak pevně věříme, položila základy pro další navazující projekty.

Mgr. Hana Nováková