Jak zkratka názvu projektu napovídá, projekt se týká udržitelnosti v oblasti digitálního prostředí. Účastníci se zabývali problematikou udržitelného zboží, zejména oblečení a jídla. Ve svých prezentacích zohledňovali aspekty jako propagaci, proces výroby atd.

Třídenní program mimo práce na projektu zahrnoval také prohlídku transylvánského hradu Bran, budovy parlamentu v Bukurešti a také návštěvu Národní univerzity politických a administrativních studií.

Projekt byl pro studenty přínosný, kulturně i společensky je obohatil a také posunul jejich schopnost spolupráce.

Dorota Honová, Martin Černík, Amálie Benešová, Sabina Linhartová a Lukáš Havel