Setkání bylo zahájeno slavnostní večeří, kde studenti z obou zemí měli příležitost navázat kontakty. Druhý den následovala celodenní exkurze do historického města Krakova, kde si mohli prohlédnout jeho památky. Další dny byly věnovány také návštěvám významných historických míst, včetně města Katowice, zámku a muzea v Pszczyna i hlubinného dolu Guido.

Součástí programu byly také workshopy a prezentace, jejichž tématem byla kyberbezpečnost. Žáci společně pracovali na konkrétních úkolech a sdíleli své poznatky. Čeští studenti prezentovali o své škole, Teplicích a České republice, což pomohlo polským účastníkům lépe pochopit jejich vzdělávací systém a kulturu. Následovalo shrnutí získaných zkušenosti a předávání certifikátů.

Vzdělávací a kulturní aktivity byly doplněny o společenské večery, které umožnily studentům navázat hlubší přátelství. Tato projektová schůzka přinesla účastníkům nejen nové vědomosti a dovednosti v oblasti kyberbezpečnosti, ale také jim umožnila získat cenné životní zkušenosti.

Zapsali: Zúčastnění studenti

(mm)