Největší zájem projevila ústecká neonatologie. Jak akce organizačně probíhá? U hlavní brány Pedagogické fakulty UJEP v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem je umístěna poštovní schránka s nápisem PFpomáhá, kam může veřejnost roušky vkládat. Je tak zajištěno, že nedojde k přímému lidskému kontaktu. „Švadlenky“, které/kteří nemají možnost osobně roušky do schránky doručit, je mohou (hygienicky zabalené) zasílat na adresu: PFpomáhá, PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem. „Pro studenty pedagogické fakulty máme navíc k dobru bonusovou motivaci. V rámci několika praktických předmětů jsme již změnili zápočtové požadavky a namísto jiných ručních činností umožňujeme za zápočet šití roušek,“ uvádí děkan PF Jiří Škoda.

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP