M4E3 byl mezinárodní výukový projekt, který byl zaměřen na krátkodobou mobilitu středoškolských studentů a jejich učitelů. Do tohoto projektu bylo zapojeno celkem 52 studentů (ve věku 15 - 19 let) a 9 učitelů. Projekt spojoval dva projekty do jednoho; Gymnázium Teplice v České republice spolupracovalo se dvěma školami - Mentaskólinn í Kópavogi na Islandu a s Numedal Videregaende skole v Norsku. Jeho realizace začala na začátku školního roku 2019/20.

Hlavním tématem projektu byla výroba energie a její dopad na okolní oblasti. Každá země má vlastní historii, kulturu a hlavní druh zdroje energie. Projekt byl zaměřen na jadernou a tepelnou energii v České republice, vodní energii v Norsku a geotermální energii na Islandu.

V únoru 2020 se konaly na všech zúčastněných školách webináře, aby si žáci předali informace o sobě a svých zájmech a navzájem se seznámili před cestou do partnerské školy.

V březnu 2020 se měla uskutečnit cesta první skupiny studentů a učitelů z Gymnázia Teplice do partnerské školy v Nore v Norsku a druhé skupiny do Kópavoguru na Islandu. V dubnu 2020 měli přijet zahraniční účastníci společně do Teplic. Na všechny projektové schůzky byl organizátory naplánován zajímavý program, zajištěny hostitelské rodiny i hotel pro učitele, zaplaceny letenky a pojištění do zahraničí. Bohužel Covid-19 veškeré plány zrušil.

Na konec srpna 2020 byla naplánována náhradní cesta skupiny žáků a učitelů do partnerské školy v Kópavoguru na Islandu. Na projektovou schůzku škola zakoupila v červenci z grantu nové letenky. Organizátoři zajistili ubytování v hotelu a také připravili týdenní program. Bohužel covid-19 opět plány zrušil. Důvodem bylo zhoršení situace na Islandu, kde byla nařízena kromě testování také 5 denní karanténa. Nakonec několik dní před odletem letecká společnost ČSA zrušila objednané lety, ale finance za letenky nevrátila.

Nepříznivá situace s Covid 19 trvala dále a zahraničním školám nebylo dovoleno přijmout v tomto školním roce cizí studenty. Bylo schváleno prodloužení projektového období do 30. června 2021 a převedení projektu na online formu. Koordinátoři z jednotlivých škol při online schůzkách diskutovali o způsobu realizace a o obsahu virtuální mobility všech zapojených žáků.

Virtuální mobilita se konala od 8. února do 31. března 2021. Byla rozdělena na několik společných bilaterálních (CZ + NO nebo CZ + IS) setkání a na týmová setkání žáků v mezinárodních skupinách. Spolupráce škol při online setkáních probíhala prostřednictvím MS Teams.

Při společných schůzkách účastníci z obou škol vyslechli prezentaci o plánech a realizovaných aktivitách projektu M4E3, navzájem se všichni představili a vyprávěli o svých zájmech. Při dalším setkání prezentovali o své zemi, regionu a městě, ve kterém žijí. Také přednášeli o své škole a vzdělávacím systému. Čeští studenti představili tepelnou a jadernou elektrárnu, norští žáci připravili popis různých druhů vodních elektráren a islandští žáci kromě popisu geotermální elektrárny také vyprávěli o sopkách. Při závěrečném setkání zhodnotili online spolupráci, vyplnili evaluační dotazníky a zasoutěžili si v kvízu o energetice.

Na skupinová setkání byli žáci rozděleni do několika týmů, ve kterých společně pracovali na zadaném úkolu. V mezinárodních skupinách si vyprávěli o svých zájmech nebo oblíbeném místě, ukazovali si navzájem fotografie a na závěr z nich vytvořili obrazovou koláž. Také diskutovali o slovní zásobě na téma školství, cestování a stravování. Společně vytvořili česko - anglicko - islandský a česko – anglicko – norský slovníček vybraných výrazů. V těchto skupinách připravili kvíz v Kahootu s otázkami na téma jaderné, tepelné, vodní a geotermální elektrárny.

Virtuální mobilita samozřejmě nenahradila skutečné setkání žáků, ale měli alespoň příležitost komunikovat v anglickém jazyce, dozvědět se spoustu informací a také poznat nové přátele. Všem zúčastněným studentům a učitelům patří poděkování za jejich čas strávený odpoledne a večer při online mobilitě.

Ilona Kuboňová