V uvedené lokalitě se nacházejí vodovodní řady z litiny DN 80, DN 125 a DN 200, které byly uvedeny do provozu v letech 1955, 1965 a úsek v části ul. Městské příkopy a Míru v roce 1982. Řady jsou již dožilé s narůstajícím počtem poruch. V ul. Míru se nachází kanalizace různého stáří, materiálu, profilu i technického provedení. Je zde úsek betonového vejce 700/1050, betonového potrubí DN 400, potrubí z PVC DN 400, zděný oblouk DN 700/1000, úsek z PVC DN 250, a to s nedohledaným datem uvedení do provozu. Dále je zde v ulici  Mlýnská úsek stoky z betonového vejce 300/600 z roku 1994 a v ulici Sklářská stoka ze zděného atypu DN 600/720. Kamerová prohlídka prokázala, že potrubí kanalizace vykazuje korozi materiálu nad 50 %, vymleté spáry zdiva, praskliny, kaverny, nedostatečný profil šachet, netěsnosti. V některých úsecích ani nebylo možné stoky analyzovat v celé jejich délce

Z uvedených důvodů a v koordinaci s akcemi dalších investorů města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 258,50 metrů a vodovodu v délce 244,25 metrů.

Vlastní stavební práce začaly v týdnu od 18. května 2020. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020.

 Jiří Hladík, SVS